Bezpieczeństwo

Dźwiękowe systemy ostrzegania

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) służy do rozgłaszania komunikatów słownych i dźwiękowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia.

Więcej
Monitoring wizyjny CCTV

W ramach swoich usług proponujemy Klientom szereg rozwiązań z zakresu monitoringu wizyjnego:

Więcej
Oddymianie

System Oddymiania podnosi bezpieczeństwo osób w zagrożonym budynku. W połączeniu z systemem sygnalizacji pożaru, umożliwia szybkie zlokalizowanie źródła pożaru, jego skuteczne gaszenie, a także przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Więcej
Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu mają za zadanie ochronę mienia i informacji. System kontroli dostępu umożliwia nadanie odpowiednich uprawnień do poruszania się po obiekcie, poprzez przypisanie każdemu użytkownikowi właściwego poziomu dostępu.

Więcej
Systemy przeciwpożarowe

System sygnalizacji pożaru to zestaw urządzeń wykrywających i informujących o pożarze.

Więcej
Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy sygnalizacji włamania i napadu mają za zadanie ochronę mienia oraz przebywających w nim osób przed włamaniem i napadem.

Więcej
Systemy zarządzania bezpieczeństwem

Do ochrony instalowane są systemy sygnalizacji włamania, pożaru, monitoring wizyjny itp.

Więcej