Dźwiękowe systemy ostrzegania

Głośnik

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) służy do rozgłaszania komunikatów słownych i dźwiękowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Dzięki zastosowaniu systemu DSO przesyłanie komunikatów słownych ułatwia ewakuację ludzi z obiektu w sytułacji kryzysowej. Dzięki informacjom słownym poprzez systemy DSO ewakuacja odbywa się sprawnie, w zaplanowany zgodnie z instrukcjami ewakuacji danego obiektu sposób.

Właściwy Minister rozporządzeniem określa obiekty objęte obowiązkowym wyposażeniem w Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Rozporządzenie obejmuje obiekty typu:

 • Budynki handlowe lub wystawowe:
  • jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8000 m²
  • wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m²
 • Sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1500
 • Kina i teatry o liczbie miejsc powyżej 600
 • Szpitale i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
 • Budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe
 • Hotele i motele o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
 • Budynki zamieszkania zbiorowego
 • Stacje metra (kolei podziemnych)
 • Dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób

Oferujemy rozwiazania stosowane do:

 • małych obiektów nie obiętych Rozprządzeniem Ministra zgodne z norma PN-EN 60849
 • dużych obiektów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra zgodne z normą PN-EN 60849, oraz certyfikatem CNBOP, niezbędny dla systemów DSO.