Monitoring wizyjny CCTV

W ramach swoich usług proponujemy Klientom szereg rozwiązań z zakresu monitoringu wizyjnego:

 • plan rozmieszczenia punktów kamerowych,
 • dobór typów kamer pod względem: funkcjonalności, rozdzielczości, środowiska pracy, wytrzymałości na działanie wandali itp.,
 • plan sieci dosyłowej sygnału wideo w odpowiedniej technologii,
 • dobór systemu rejestrującego obraz z kamer,
 • projekt stanowisk operatorskich systemu wizyjnego,
 • budowę systemu monitoringu zgodnie z wymaganiami,
 • serwis oraz wsparcie techniczne.

Wyżej wymienione usługi realizujemy na potrzeby systemów monitoringu wizyjnego m.in.:

 • miejscowości,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • obiektów przemysłowych,
 • obiektów o szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa, np: ujęcia wody, stacje uzdatniania wody
Fragment projektu systemu CCTV