Oddymianie

System Oddymiania podnosi bezpieczeństwo osób w zagrożonym budynku.

W połączeniu z systemem sygnalizacji pożaru, umożliwia szybkie zlokalizowanie źródła pożaru, jego skuteczne gaszenie, a także przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. System składa się z urządzeń odprowadzających gorące powietrze oraz dym.

Efektywnie usuwają lub zmniejszają koncentrację trujących gazów w zagrożonych strefach. Obiekty użyteczności publicznej o określonej funkcjonalności i kubaturze objęte są przepisami mówiącymi o konieczności stosowania systemów oddymiania i ich odpowiednim doborze. Badania pokazują, iż 90 procent wszystkich ofiar pożarów stanowią ludzie zatruci dymem i toksycznymi substancjami. Systemem oddymiania zarządza centrala, która zbiera sygnały od czujek dymowych lub przycisków alarmowych. W przypadku pożaru system natychmiast otwiera siłownikami elektrycznymi okna lub klapy dymowe. Dzięki temu nadmiar ciepła, dym oraz trujące gazy są odprowadzane na zewnątrz. Dla poprawy cyrkulacji, w dolnej części obiektu stosuje się elementy doprowadzające świeże powietrze. Na co dzień mogą być one wykorzystywane do wentylacji pomieszczeń. Dzięki dobrze wbudowanym systemie oddymiania możemy zabezpieczyć życie i mienie z wysoką gwarancją skuteczności ewakuacji.

W zakresie Systemów Oddymiania oferujemy w pełni profesjonale systemy posiadające odpowiednią certyfikację. Oferujemy również projektowanie, instalację i fachową konserwację systemu.