Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu mają za zadanie ochronę mienia i informacji. System kontroli dostępu umożliwia nadanie odpowiednich uprawnień do poruszania się po obiekcie, poprzez przypisanie każdemu użytkownikowi właściwego poziomu dostępu.

Fragment projektu systemu CCTV

Określone przejścia, wymagające szczególnej ochrony, mogą być zabezpieczone poprzez łączenie kilku elementów identyfikacyjnych, np. okazanie identyfikatora, wpisanie osobistego kodu użytkownika, porównanie twarzy osoby ze zdjęciem umieszczonym w bazie danych, identyfikację parametrów biometrycznych: źrenicy oka, linii papilarnych itp. Każde nieuprawnione wejście jest monitorowane i powoduje wywołanie alarmu w systemie.

Używanie karty ułatwia poruszanie się po firmie, gdyż karta może służyć do otwarcia wszystkich drzwi. Czas potrzebny na otwarcie zamka jest zdecydowanie krótszy niż przy użyciu tradycyjnego klucza, dzięki czemu eliminuje się częste blokowanie przejść o dużym natężeniu ruchu.

Zgubienie lub kradzież karty nie wymusza na właścicielu obiektu wymiany zamków, a jedynie skasowanie karty w pamięci systemu. Nadrukowanie bezpośrednio na karcie danych użytkownika umożliwia jego łatwą identyfikację poprzez odpowiednie służby (ochronę, straż przemysłową itp.).

Oprogramowanie systemu kontroli dostępu umożliwia tworzenie raportów dotyczących między innymi: ewidencji osób przechodzących przez dane przejście, poruszania się danego użytkownika po obiekcie, liczby osób przebywających w chronionych obszarach, czasu przebywania w tych obszarach i wielu innych.

Za pomocą odpowiednich interfejsów lub zastosowania modułów wejść/wyjść logicznych możliwe jest ścisłe współdziałanie systemu kontroli dostępu z innymi systemami bezpieczeństwa istniejącymi w obiekcie, np. przekazywanie informacji o forsowaniu przejścia z kontroli dostępu do systemu alarmowego, uzbrajanie systemu alarmowego za pomocą karty użytkownika, przedstawienie w formie graficznej (na monitorze systemu zarządzania i automatyki budynku) sytuacji alarmowych występujących w kontrolowanym obszarze.