Systemy przeciwpożarowe

Etapy rozwoju pożaru System sygnalizacji pożaru to zestaw urządzeń wykrywających i informujących o pożarze. Opiera się na czujkach pożarowych zamontowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Czujki w zależności od rodzaju reagują na:

  • wzrost temperatury
  • pojawienie się dymu
  • pojawienie się płomieni

Dodatkowo system wyposażamy w ręczne ostrzegacze pożarowe – przyciski pożarowe zwane ROP-ami, które umieszcza się w miejscach ogólnodostępnych najczęściej w ciągach komunikacyjnych. Sygnały wysyłane przez czujki i ROP-y trafiają do centrali, która alarmuje osoby bądź instytucje typu Straż Pożarna, ochrona.

Zaawansowane systemy samodzielnie odczytują lokalizację zagrożenia na obiekcie i dokładnie mogą wydrukować na drukarce termicznej miejsce lokalizacji objętej pożarem. Centrala pożarowa ma możliwość sterowania innymi urządzeniami przeciwpożarowymi, np.:

  • dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi (DSO)
  • instalacjami oddymiającymi - klapy pożarowe
  • drzwiami pożarowymi.

Może także powiadamiać o pożarze bezpośrednio – np. drogą radiową – najbliższą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej (to jednak najpierw trzeba uzgodnić z odpowiednim komendantem PSP).

W zakresie Systemów Sygnalizacji Pożaru oferuje w pełni profesjonale systemy posiadające odpowiednią certyfikację. Oferujemy również projektowanie, instalację i fachową konserwację systemu.