Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy sygnalizacji włamania i napadu mają za zadanie ochronę mienia oraz przebywających w nim osób przed włamaniem i napadem. Każdy obiekt, bez względu na przeznaczenie i wielkość, możemy wyposażyć w system antywłamaniowy.

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu alarmowego jest ochrona mienia, oraz ochrona zdrowia i życia. Im wcześniej zostanie wykryte zagrożenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat.

Dodatkowe korzyści:

  • poprawa warunków pracy pracowników oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy
  • 24-godzinna ochrona wykluczająca czynnik ludzkiego błędu
  • natychmiastowa reakcja na zaistniałe niebezpieczeństwo
  • obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie kradzieży oraz nieuczciwości klientów i pracowników
  • obniżenie kosztów ubezpieczenia
Panel systemu bezpieczeństwa