Systemy zarządzania bezpieczeństwem

Do ochrony instalowane są systemy sygnalizacji włamania, pożaru, monitoring wizyjny itp. Budowane są oddzielne systemy podnoszące bezpieczeństwo, które stanowią oddzielne instalacje techniczne. Problematyka zabezpieczenia technicznego w tej postaci staje się bardzo złożona. Wychodząc naprzeciw tym zagadnieniom rozwiązaniem tego jest integracja systemów do jednego integralnego systemu zarządzania. Oddzielne zarządzanie poszczególnymi elementami stanowi generowanie wysokich kosztów zarządzania i administrowania, jaki i mierny efekt standardu przetwarzania i wykorzystywania informacji z systemów do celów bezpieczeństwa. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem otrzymujecie Państwo scentralizowany i jednolity system do ochrony ludzi i mienia. Scentralizowanie umożliwia wizualizację w jednym systemie wszelkich komunikatów,alarmów,informacji o stanie urządzeń.

Etapy rozwoju pożaru Dzięki zastosowaniu zarządzania otrzymujemy:

 • szybką i efektywną eleiminację zagrożeń
 • prosta i odporna na błędy obsługa
 • skrócenie czasu reakcji
 • zmniejszenie kosztów utrzymania
 • podniesienie bezpieczeństwa

Funkcjonalnie otrzymujemy :

 • Czytelne informacje o stanie obiektu
 • Prostą i przejrzystą prezentację zdarzeń
 • Wspomaganie w dnynamicznej ścieżce decyzyjnej
 • Możliwość działania we właściwym momencie
 • Automatyczny dziennik zdarzeń
 • Proste nawigowanie

Stosowanie w systemach połączeń w konfiguracji sieci LAN/WAN umożliwia w prosty sposób integrować oddalone od siebie podsystemy.

Nasza oferta przedstawia rozwiązania od małych do dużych obiektów, jak również łączenie w jeden system obieków oddalonych od siebie na znaczne odległości. Nasze rozwiązania gwarantują stabilność, skalowalność i elastyczność. Proces naszych wdrożeń obejmuje integrację istniejących już systemów po wcześniejszym audycie, jak i kompleksowe wdrożenia z projektowaniem i urochomieniem wszystkich elementów bezpieczeństwa.