Ekologia

Baseny

W ramach naszych usług oferujemy: Technologia wody basenowej Chemia basenowa Kontrola parametrów wody i automatyzacja procesów Zbiorniki przelewowe

Więcej
Dezynfekcja studni głębinowych

Często występującą w naszych ujęciach wody jest bakteria Escherichia coli, występuje wszędzie, ale groźna jest przy dużym nagromadzeniu.

Więcej
Dezynfekcja wody promieniowaniem UV

Do dezynfekcji wody oprócz środków chemicznych można wykorzystać lampy emitujące światło ultrafioletowe (UV).

Więcej
Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna jest pierwszym, niezbędnym etapem uzdatniania wody. Skuteczność filtracji, czyli wielkość najmniejszych usuwanych cząstek zależy od zastosowanego wkładu filtracyjnego oraz wydajności filtra.

Więcej
Filtracja na węglu aktywnym

Filtracja na węglu aktywnym jest stosowana w celu poprawienia cech organoleptycznych wody takich jak smak, zapach i barwa.

Więcej
Fontanny

Oferujemy pełen zakres prac, od założeń koncepcyjnych i projektu technologicznego , przez wyposażenie fontann w dysze, reflektory, instalację oraz stację uzdatniania wody, automatykę z oprogramowaniem po uruchomienie i serwis.

Więcej
Odżelazianie i odmanganianie

Wody podziemne są mniej narażone na zanieczyszczenia związane z gospodarczą działalnością człowieka.

Więcej
Projekty Stacji Uzdatniania Wody

Wykonujemy kompleksową dokumentację modernizacji lub budowy nowych stacji uzdatniania oraz pompowni wody.

Więcej
Serwis Stacji Uzdatniania Wody

W ramach usług serwisowych wykonujemy okresowe przeglądy infrastruktury technicznej w zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, stacjach uzdatniania wody mające na celu utrzymanie w ruchu urządzeń.

Więcej
Studnie głębinowe

W zakresie studni głębinowych oferujemy: Wyposażanie studni głebinowych: Obudowy studni Dobór i wymiana pomp Głowice Rurociągi tłoczne Opomiarowanie Instalacje elektryczne Armatura Automatyka pracy ujęć wody Dozór techniczny ujęcia Dezynfekcja ujęć Nasze prace wykonujemy na materiałach wysokiej klasy spełniające wszelkie normy i standardy.

Więcej
Systemy przygotowania wody do układów wody lodowej i kotłowej

Woda jest najlepszym medium przenoszącym energię w układach grzania lub chłodzenia.

Więcej
Systemy uzdatniania wody

Uzdatnianie wody oznacza dostosowanie właściwości i składu wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia.

Więcej
Usuwanie azotanów

Nadmiar azotanów wykrywa się obecnie w wodach podziemnych z terenów intensywnie wykorzystywanych rolniczo oraz sąsiedztwie nieszczelnych szamb.

Więcej
Woda - podstawowe informacje

Woda – kilka ważnych informacji Woda (H₂O tlenek wodoru) - Ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu.

Więcej
Zmiękczanie wody

Woda z większości ujęć w Polsce charakteryzuje się wysoką zawartością związków wapnia i magnezu (twardością).

Więcej