Dezynfekcja studni głębinowych

Często występującą w naszych ujęciach wody jest bakteria Escherichia coli, występuje wszędzie, ale groźna jest przy dużym nagromadzeniu. E. coli, zdarza się w zaniedbanych ujęciach wody. Objawy ataku E. coli na organizm człowieka to biegunka, kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty lub gorączka, zawroty głowy, domieszka krwi lub śluzu w kale.

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania dostosowania ujęcia do prawidłowego poboru wód z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonujemy i przebudowujemy istniejące ujęcia z dostosowaniem do uwarunkowań terenu:

studnie na podmokłych terenach z możliwością przenikania wód opadowych i powierzchniowych do wód głębinowych, zabezpieczamy poprzez stosownie głowic studziennych, obudów szczelnych, obudów typu Lange - powierzchniowych studnie zlokalizowane na terenach obciążonych trwale bakteriologicznie - lokalizacje w pobliżu szamb, w takich przypadkach dodatkowo oferujemy zastosownie lamp UV, które zabezpieczają przed bakteriami bez konieczności stosowania chemi do dezynfekcji wody dezynfekujemy studnie głębinowe Zadbajmy o nasze zdrowie, oferujemy naszą pomoc!

Szanowni Państwo! Ze względu na ogromne obłożenie pracami, nie realizujemy dezynfekcji studni głębinowych odbiorców indywidualnych do odwołania.