Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna jest pierwszym, niezbędnym etapem uzdatniania wody. Skuteczność filtracji, czyli wielkość najmniejszych usuwanych cząstek zależy od zastosowanego wkładu filtracyjnego oraz wydajności filtra. Częstotliwość wymiany wkładu filtracyjnego zależy od jakości i ilości przefiltrowanej wody. Ten stopień filtracji służy m.in. jako zabezpieczenie innych urządzeń do uzdatniania wody np. zmiękczaczy oraz dalszej instalacji i armatury przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem.

Rozróżniamy pięć typów filtracji: cząstkową, mikro-, ultra-, nano- i hiperfiltrację.

  • Filtracja cząstkowa-polega na usuwaniu zanieczyszczeń za pomocą filtrów ze złożem filtracyjnym lub wkładów wymiennych. Dolna granica filtracji wynosi 1µm.
  • Mikrofiltracja- zakres filtracji wynosi od 0,05 do 1 µm.
  • Ultrafiltracja - charakteryzuje się mniejszymi prędkościami przepływu, wynikającymi z małego mikronażu i odbywa się na specjalnych, podobnych do membrany osmotycznej wkładach wymiennych. Zakres filtracji od 0,01 do 0,1 µm.
  • Nanofiltracja - j.w. Zakres filtracji wynosi od 0,001 do 0,01 µm.
  • Hyperfiltracja - jest to filtracja metodą odwróconej osmozy.