Filtracja na węglu aktywnym

Filtracja na węglu aktywnym jest stosowana w celu poprawienia cech organoleptycznych wody takich jak smak, zapach i barwa. Woda z ujęć komunalnych jest przeważnie dezynfekowana chlorem lub jego związkami, co nadaje jej specyficzny smak i zapach. Jest to jednak niezbędne, aby uzyskać wodę czystą bakteriologicznie. Węgiel aktywny wykazuje dużą skuteczność w usuwaniu chloru i jego związków, fenolu, oraz niektórych metali. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się poprzez adsorpcję mieszaną (fizyczną i chemiczną). Dzięki zastosowaniu filtrów z węglem aktywnym smak uzdatnionej wody poprawia się, znika tez przykry zapach oraz żółte zabarwienie pochodzące z rozpuszczonych związków organicznych. Należy jednak pamiętać , że usunięcie czynnika bakteriobójczego (chloru) może spowodować wtórne zanieczyszczenie mikrobiologiczne i woda taka nie powinna być spożywana bez przegotowania. Dlatego zaleca się dodatkowo zastosowanie dezynfekcji lampą UV. Należy pamiętać iż niezbędna jest okresowa wymiana filtrów lub złóż węglowych oraz filtracje na węglu aktywnym należy zawsze poprzedzić filtracją mechaniczną.

Najprostszymi filtrami z węglem aktywnym są filtry z wymiennymi wkładami węglowymi. Mogą one być montowane bezpośrednio na doprowadzeniu wody użytkowej. Częstotliwość wymiany wkładów zależy od ilości zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie oraz ilości przepuszczonej przez nie wody. Nie powinno dopuszczać się do przestoju pracy filtra dłuższych 2-3 dni, bo może nastąpić rozwój flory bakteryjnej.

Konstrukcja filtrów sorpcyjnych na większe wydajności nie różni się zasadniczo od konstrukcji filtrów odżelaziających i odmanganiających, są to zbiorniki ciśnieniowe, wypełnione węglem aktywnym. Filtry te są płukane wstecznie, podobnie jak filtry mechaniczne.