Serwis Stacji Uzdatniania Wody

W ramach usług serwisowych wykonujemy okresowe przeglądy infrastruktury technicznej w zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, stacjach uzdatniania wody mające na celu utrzymanie w ruchu urządzeń.

W zakresie serwisu stacji uzdatniania wykonujemy:

  • Wymianę złóż filtracyjnych
  • Czyszczenie i regenerację stalowych zbiorników filtracyjnych, systemów dystrybucyjnych, zbiorników retencyjnych
  • Czyszczenie mieszaczy wodnopowietrznych wraz z regeneracją wypełnienia - pierścieni Białeckiego/Raschiga
  • Kompleksowe przeglądy automatycznych głowic sterujących
  • Kontrolę parametrów fizykochemicznych wody
  • Wymianę promienników w lampach UV
  • Analizę i wdrażanie ergonomii pracy urządzeń SUW
Zanieczyszczone pierścienie Białeckiego

Nasze działania w znaczący sposób pomagają w obniżeniu kosztów energii, napraw urządzeń lub całkowicie eliminują konieczność wymiany urządzeń na nowe. Pozwalają na utrzymanie parametrów wody pitnej lub technologicznej na wymaganym poziomie jakościowym i ilościowym. Eliminują przerwy w dostawie wody, przestoje technologiczne lub wstrzymanie produkcji.

Zanieczyszczone pierścienie Białeckiego Zanieczyszczone pierścienie Białeckiego