Studnie głębinowe

W zakresie studni głębinowych oferujemy:

 • Wyposażanie studni głebinowych:
  • Obudowy studni
  • Dobór i wymiana pomp
  • Głowice
  • Rurociągi tłoczne
  • Opomiarowanie
  • Instalacje elektryczne
  • Armatura
 • Automatyka pracy ujęć wody
 • Dozór techniczny ujęcia
 • Dezynfekcja ujęć

Nasze prace wykonujemy na materiałach wysokiej klasy spełniające wszelkie normy i standardy.

Obsługujemy Klienta w pełnym zakresie przygotowania źródła do eksploatacji.

Serwisanci montują orurowanie studni głębinowej