Dezynfekcja studni głębinowych

Często występującą w naszych ujęciach wody jest bakteria Escherichia coli, występuje wszędzie, ale groźna jest przy dużym nagromadzeniu. E. coli,  zdarza się w zaniedbanych ujęciach wody. Objawy ataku E. coli na organizm człowieka to biegunka, kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty lub gorączka, zawroty głowy, domieszka krwi lub śluzu w kale.

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania dostosowania ujęcia do prawidłowego poboru wód z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonujemy i przebudowujemy istniejące ujęcia z dostosowaniem do uwarunkowań terenu: 

  • studnie na podmokłych terenach z możliwością  przenikania wód opadowych i powierzchniowych do wód głębinowych, zabezpieczamy poprzez stosownie głowic studziennych, obudów szczelnych, obudów typu Lange - powierzchniowych
  • studnie zlokalizowane na terenach obciążonych trwale bakteriologicznie - lokalizacje w pobliżu szamb, w takich przypadkach dodatkowo oferujemy zastosownie lamp UV, które zabezpieczają przed bakteriami bez konieczności stosowania chemi do dezynfekcji wody
  • dezynfekujemy studnie głębinowe

Zadbajmy o nasze zdrowie, oferujemy naszą pomoc!

Szanowni Państwo!
Ze względu na ogromne obłożenie pracami, nie realizujemy dezynfekcji studni głębinowych odbiorców indywidualnych do odwołania.