Systemy uzdatniania wody

woda

Uzdatnianie wody oznacza dostosowanie właściwości i składu wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Aby to osiągnąć, wodę należy poddać odpowiednim zabiegom takim jak: klarowanie, odbarwianie, odżelazianie, odmanganianie, dezodoryzacja, dezynfekcja, odgazowanie, zmiękczanie, odkrzemianie, odsalanie, demineralizacja, stabilizacja, dezaktywacja i fluorowanie. Wymienione zabiegi mogą być realizowane za pomocą różnych procesów. Nie stosuje się wszystkich jednocześnie, lecz dokonuje się odpowiedniego ich doboru. Podstawą doboru powinny być fizyczne, chemiczne i biologiczne badania wody z ujęć oraz badania mające na celu ustalenia procesów niezbędnych do uzyskania wymaganego efektu uzdatniania wody.

Metody uzdatniania wody w zależności od występujących zanieczyszczeń.

Wskaźnik jakości wody

Metoda uzdatniania wody

Mętność

filtracja na węglu aktywnym, flokulacja + filtracja

Barwa

filtracja na węglu aktywnym, flokulacja + filtracja

Zapach

filtracja na węglu aktywnym, napowietrzanie, flokulacja + filtracja

Odczyn

korekta pH, dozowanie związków chemicznych

Twardość ogólna

zmiękczanie, odwrócona osmoza, wymiana jonowa

Żelazo ogólne

odżelazianie, filtracja

Mangan

odmanganianie, filtracja

Chlor

filtracja na węglu aktywnym

Chlorki

demineralizacja

Amoniak

odwrócona osmoza, chlorowanie + filtracja na węglu aktywnym, adsorpcja na jonicie

Azotyny

chemosynteza, utlenianie, wymiana jonowa, chlorowanie

Azotany

wymiana jonowa, odwrócona osmoza

Siarczany

wymiana jonowa, odwrócona osmoza

Siarkowodór

dezodoryzacja, napowietrzanie / filtracja

Dwutlenek węgla wolny

napowietrzanie, odkwaszanie, alkaizacja

Utlenialność

filtracja na węglu aktywnym, dozowanie związków chemicznych, chlorowanie

Wapń

wymiana jonowa, odwrócona osmoza

Magnez

wymiana jonowa, odwrócona osmoza

Węgiel organiczny

filtracja na węglu aktywnym

Krzemionka

odwrócona osmoza, wymiana jonowa

Przewodność elektryczna

odsalanie / odwrócona osmoza, demineralizacja, destylacja

Bakterie

dezynfekcja (promieniowanie UV, chlorowanie, ozonowanie)