Systemy przygotowania wody do układów wody lodowej i kotłowej

Woda jest najlepszym medium przenoszącym energię w układach grzania lub chłodzenia. Oferuje wysoką stabilność temperatury i dużą pojemność cieplną. Jednak jakość wody użytej w instalacji ma decydujący wpływ na jej żywotność.

Zanieczyszczenie wody, mechaniczne bądź chemiczne, uniemożliwia jednorodne rozprowadzenie temperatury w obiegu. Powiększanie się zanieczyszczenia zmniejsza jakość pracy elementów instalacji, spada jej efektywność energetyczna, a w najgorszym przypadku – instalacja staje się bezużyteczna.

Zanieczyszczone instalacje chłodzące mają też znaczący wpływ na ekologię. W wyniku osadzania się zanieczyszczeń tworzy się wewnętrzna izolacja termiczna, co powoduje znacznie trudniejsze chłodzenie i grzanie, a co za tym idzie powoduje wzrost kosztów za energię. Czas chłodzenia wpływa znacząco na długość procesu objętego chłodzeniem, a każdy najmniejszy zabrudzony odcinek obiegu powoduje znaczne wydłużenie się potrzebnego czasu chłodzenia. W praktyce, wydłużanie czasu chłodzenia odbywa się stopniowo. Niezbędne są coraz częstsze przestoje serwisowe i następuje spowolnienie wymiany cieplnej.

Jedynie czyszczenie obiegów chłodzących bądź grzewczych i właściwa dbałość o jakość wody, przywróci maksymalną wydajność systemów. Dlatego też, tak ważne jest zachowanie stale dobrej jakości wody.

W naszej ofercie posiadamy rozwiązania umożliwiające oczyszczenie instalacji chłodu i grzania, poprzez zastosowanie m.in. preparatów chemicznych i wody ultraczystej. 
Proponujemy również użytkownikom układów grzewczych bądź wody lodowej rozwiązania do napełniania tych układów wodą o właściwych parametrach, dawkowaniem preparatów wiążących niepożądane związki chemiczne, zatrzymujących postęp korozji instalacji.

Proces współpracy z Klientem rozpoczynamy od analizy układu oraz badania składu wody, tak aby jak najskuteczniej dobrać rozwiązanie do konkretnej instalacji.

Zapraszamy do współpracy.

System przygotowania wody lodowej