Informacja

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań.

Więcej
Serwerownie

W zakresie serwerowni oferujemy rozwiązania realizacji od projektu pod klucz.

Więcej
Systemy dyskusyjne i kongresowe

Systemy dyskusyjne wspierają obsługę spotkań i zebrań. Systemy realizują funkcje potrzebne do prowadzenia spotkań i dyskusji oraz umożliwiają uczestnikom wzajemną komunikację za pośrednictwem mikrofonów i wbudowanych głośników lub indywidualnych słuchawek.

Więcej
Telefonia IP

Telefonia IP (ang. IP Telephony) jest nowoczesnym sposobem komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych, wykorzystującym mechanizm transmisji głosu w tzw.

Więcej