Telefonia IP

Telefonia IP (ang. IP Telephony) jest nowoczesnym sposobem komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych, wykorzystującym mechanizm transmisji głosu w tzw. postaci pakietowej (podobnie jak ma to miejsce w przypadku transmisji danych) i korzystającym z tej samej sieci, która wykorzystywana jest do transmisji danych. Tradycyjna telefonia, wykorzystująca tzw. komutację łączy korzysta z odrębnej, dedykowanej sieci telefonicznej.

W ramach usług z zakresu telefoni IP oferujemy montaż nowych, bądź wymianę, czy modernizację procujących analogowych central telefonicznych na nowoczesne centrale IP

W zakres usługi jakie świadczymy:Słuchawki VoIP

  • Instalacja i konfiguracja
  • Serwis systemu
  • Konsultacje techniczne
  • Integracja z aplikacjami biurowymi oraz biznesowymi