Zasilanie gwarantowane

W naszej ofercie proponujemy agregaty renomowanych producentów pracujące jako rezerwowe źródła zasilania małej mocy, oraz systemy dużych mocy, składające się z kilku równolegle pracujących jednostek, z możliwością pracy równoległej z energetyką.

Oferta agregatów prądotwórczych obejmuje kompleksowe usługi w zakresie: Symboliczny obrazek słupa wysokiego napięcia

 • doboru rozwiązania ze względu na moc, czas autonomii, miejsce instalacji, rodzaju zasilanych odbiorników
 • wyboru charakteru pracy: źródło autonomiczne, rezerwowe, wspomagające sieć energetyki
 • doboru urządzeń, opcji i odpowiednich akcesoriów
 • realizacji dokumentacji projektowej i wykonawczej
 • wykonania instalacji wentylacyjnych
 • wykonania odprowadzania spalin
 • wykonania instalacji elektrycznych
 • dostawy, konfiguracji i utuchomienia urządzeń
 • szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji systemów
 • usług serwisowych i eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym
 • usługi okresowych przeglądów technicznych i ekspertyz sprzętu