Obiekty handlowe

Koszyki

Specjalizujemy się we współpracy z właścicielami i zarządcami wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Oferujemy m.in.:

  • budowę i modernizację systemów telewizji dozorowej CCTV w technologii IP HD
  • budowę i rozbudowę infrastruktury kablowej i światłowodowej na potrzeby systemów sterowania i nadzoru obiektu handlowego
  • doradztwo w zakresie planowania rozwoju infrastruktury technicznej
  • serwis instalacji i urządzeń CCTV, KD, PPOŻ, DSO
  • dostawę i montaż systemów zasilania gwarantowanego
  • budowę i modernizację instalacji uzdatniania i przygotowania wody do układów utrzymania klimatu w obiekcie - obiegów CO, układów wody lodowej - przez co zmniejszamy operacyjne koszty utrzymania instalacji wodnych, rozwiązujemy problemy z utrzymaniem wież chłodniczych na obiektach
  • dobór i dostawę preparatów chemicznych do uzdatniania / kondycjonowania wody
  • usługi chemicznego płukania instalacji wodnych / ciepłownicznych / chłodu
  • instalację systemów automatyki budynkowej / HVAC
  • budowę i modernizację systemów zarządzania budynkiem BAS/BMS (ang. Building Automation Systems, Building Managment Systems)