Opieka zdrowotna

Stetoskop

Nasze usługi realizujemy w placówkach opieki zdrowotnej - szpitalach i przychodniach lekarskich.

Specjalizujemy się w dostawach i montażu systemów komunikacyjnych, takich jak systemy interkomowe - działające również na salach operacyjnych poprzez specjalizowane stacje medyczne, sieci komputerowych o najwyższych parametrach, mogących współpracować z urządzeniami do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

W naszej ofercie znajdują się inteligentne systemy przyzywowe do sal pacjentów umożliwiające wezwanie przez pacjenta personelu medycznego oraz kontrolę i zarządzanie funkcjami przywoływania w rozproszonej architekturze szpitala.

Oferujemy również systemy ostrzegania przeciwpożarowego klasyczne jak i też obsługujące komory wysokiej czystości, pomieszczenia narażone na promieniowanie rentgenowskie czy też silne pole magnetyczne.

W zakresie technologii wody proponujemy nasze usługi i rozwiązania do przygotowania wody ultraczystej w aptekach przyszpitalnych, sterylizatorniach szpitalnych, urządzeniach do mycia aparatury endoskopowej oraz do generatorów pary.

Oferujemy pełne wsparcie i serwis dla produkowanych przez nas urządzeń.

Ponadto oferujemy urządzenia i usługi dla systemów wody CO oraz wody lodowej w układach utrzymania klimatu.