Przedsiębiorstwa komunalne

Orurowanie

W ramach usług dla przedsiębiorstw komunalnych oferujemy:

  • Stacje Uzdatniania Wody - projektowanie, budowę, modernizację i serwis
  • Wymianę złóż filtracyjnych
  • Zestawy hydroforowe
  • Infrastrukturę komunikacyjną - do zdalnej kontroli i zarządzania systemami na obiektach typu: stacje uzdatniania wody, fontanny
  • Serwis i utrzymanie pompowni wód opadowych
  • Dobór i dostawę preparatów chemicznych do uzdatniania / kondycjonowania wody
  • Sterylizatory UV