Zestawy Hydroforowe Opera ®

Zastosowanie

Oferowane przez naszą firmę zestawy pompowe służą do zasilenia instalacji w wodę bytowo-gospodarczą, technologiczną, procesową, instalacji hydrantowych, systemów nawadniania.

Zestaw hydroforowy

Mogą być zainstalowane w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, instalacjach przemysłowych, stacjach uzdatniania wody. Mają zastosowanie w każdym przypadku kiedy w instalacji nie ma wystarczającego ciśnienia. Mogą być zasilane w wodę zarówno z wodociągu jak i ze zbiorników retencyjnych. W produkowanych przez nas zestawach stosujemy pompy oraz układy sterowania jedynie renomowanych producentów, posiadających sieć serwisową na terenie kraju.

Sterowanie

W przypadku konieczności uzyskania stałego ciśnienia w sieci do sterowania pompami stosujemy falowniki. Pozwalają one na utrzymanie zadanego ciśnienia bez względu na rozbiory. Dodatkową korzyścią ze stosowania falowników jest duża oszczędność energii w porównaniu z układami kaskadowymi. Sposób sterowania w zestawach serii OPERA umożliwia równomierne wykorzystanie wszystkich pomp w zestawie także pompy rezerwowej (jeżeli taka jest przewidziana).

Zastosowana automatyka jako nieliczne rozwiązanie na runku gwarantuje żywotność zestawu i wysoką sprawność poprzez równomierną eksploatację wszystkich elementów systemu.

Konstrukcja

Pompy zamontowane są na wspólnej ramie. Kolektory ssący oraz tłoczny a także rama wykonane są ze stali kwasoodpornej. Szafa sterująca może być zamontowana wraz z pompami tworząc urządzenie kompaktowe, jak i umieszczona np. na ścianie pomieszczenia pompowni. W zależności od potrzeb i możliwości Klienta każdy zestaw pompowy projektowany i wykonywany jest indywidualnie. Może być dostarczony w całości jak również zmontowany na miejscu wbudowania. W zakresie naszych usług proponujemy kompleksową modernizację obiektu wraz z przeróbką instalacji hydraulicznej i elektrycznej.

Ogólna charakterystyka:

  • ilość pomp w zestawie: 1 - 6
  • zakres ciśnień: 1 – 20 bar
  • wydajność: do 300 m3/h